2015 Winners

Benjie Tolbert – January 2015

David Cullop – February 2015

J.D. Lingerfelt – July 2015

Jonathan Vanover – August 2015

Billy Rhymer – August 2015

Greg Cotter – October 2015

Jaima Helbert - December 2015

Cory Hand - December 2015

Butch Gentry – December 2015

Ronnie Mutter – December 2015